İthalat İhracat - Aktarma - Transit - Antrepo Gümrükleme İşlemleri

Hizmetler / İthalat İhracat - Aktarma - Transit - Antrepo Gümrükleme İşlemleri

İthalat İhracat - Aktarma - Transit - Antrepo Gümrükleme İşlemleri İthalat ihracat - aktarma - transit - antrepo gümrükleme hizmet ayrıntıları şu başlıklarla ele alınmaktadır.

• Ordino alınması, varsa banka veya özel finans kurumundan cironun talep doğrultusunda yaptırılması,
• Talep doğrultusunda malın G.T.İ.P tespitinin yapılması,
• Transit ve antrepo beyannamelerinin düzenlenmesi,
• Mallar için ön izne tabi müsaadelerin alınması,
• Gerekli görülen hallerde küşat yapılması,
• Eşyanın, muayene tespitlerinin yapılması, gerekli hallerde tutanak tutulması, sigortalı ise sigortaya bildirilmesi,
• Gümrük vergilerinin hesaplanması, bloke çeklerin yapılması ve gümrüğe yollanması,
• Kambiyo işleminin kapatılması için talep doğrultusunda bankalara talimat verilmesi,
• İhracat ile ilgili gerekli bütün evrakların hazırlanması,
• Gerekli evrakların ilgili mercilerden tasdiklenmesi ,
• Tamamlanmış ihracat işlemlerinde vesaiklerin talep doğrultusunda aracı bankaya üst yazıyla bildirilmesi,
• Konşimentoların alınması,
• Talep doğrultusunda kapatılan beyannamelerin noter tasdikinin yapılması, ihracatçıya teslimi,
• Aktarma işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması,
• Şirketin istediği yere taşımanın yapılması ve yetkililere teslim edilmesi,
• Gerekli durumlarda nakliyecilerle irtibata geçilmesi,
• Transit ve fiktif antrepo işlemlerinin yapılması,
• Aktarma beyannamesi ve üst yazılarının en kısa sürede Antrepo veya Serbest Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi,
• Serbest Bölge İşlem Formu ve Ön Statü Belgelerinin düzenlenerek, giriş ve çıkış onay işlemlerinin yapılması,
• Antrepolarda kalması gereken mallarınıza ait gümrük işlemlerini tamamlaması,
• Antrepolarda malların güvenli ve doğru şekilde istifinin kontrol edilmesi,
• Talep doğrultusunda bütün antrepo işlemlerine refakat edilmesi.
Newyork
Sydney
Los angeles
London
Hawaii
Rome
Moscow
Tokyo