Serbest Bölge Ruhsat Alımı İşlemleri ve Takibi

Hizmetler / Serbest Bölge Ruhsat Alımı İşlemleri ve Takibi

Serbest Bölge Ruhsat Alımı İşlemleri ve Takibi Serbest bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir.

Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler, Dış Ticaret Müsteşarlığından ruhsat almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunabilirler. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılara, Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için aynı süre ile kullanma izni verilebilir.
Newyork
Sydney
Los angeles
London
Hawaii
Rome
Moscow
Tokyo