İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları

• İnsan doğasının sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi,
• İnsan kaynakları projelerinin yürütülmesi,
• Müşteri odaklı yaklaşımla ailemize dahil olan tüm çalışanlarımızla uzun vadeli işbirliğinin sağlanması,
• Şirket içinde güven duygusunun ön planda tutulmasıyla birlik bağlarının kurulması ve güçlendirilmesi,
• Teknolojik donanımı en iyi şekilde kullanarak sürekli gelişimin hedeflenmesi,
• Hedef doğrultusunda şirket içi ve dışı eğitim çalışmalarının programlanıp yürütülmesi,
• Verimli çalışma kaynaklarının belirlenmesiyle motivasyon faaliyetlerinin organize edilip düzenlenmesi,
• Gümrük müşavirliği mesleğinin bilincini, güven duygusuyla diri kılacak çalışmalara önderlik ederek insan kaynakları politikalarının uygulanmasıdır.
Newyork
Sydney
Los angeles
London
Hawaii
Rome
Moscow
Tokyo