Antrepo Hi̇zmetleri̇

Gümrük Antrepoları;

  • İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyalar ile,
  • Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşyaların,

Depolandığı gümrük gözetim ve denetimi altındaki yerlerdir.

Gümrüklü eşyaların, antrepolarda kalma süreleri sınırsızdır.

Gümrük antrepolarına alınan eşyalar, ihtiyaca göre peyderpey düşümlü olarak ithal edilebilmektedir. İzne tabi eşyalar, izinleri alınıncaya kadar buralarda depolama ücreti karşılığında bekletilebilir. Bu noktada, antrepoya ödenecek olan depolama maliyetleri ön plana çıkmaktadır. İzin ve uygunluk denetimleri kapsamında, eşyaların muayene ve incelemeleri yine gümrük antrepolarında yapılabilmektedir. Bu nokta da, antreponun elleçleme ve muayene yapılmasına elverişli fiziki yapı ve donanıma sahip olması gerekmektedir.

Bütün bunların bilincinde olan Şahinkaya Gümrük Müşavirliği, maliyeti en uygun ve elleçleme, muayene işlemleri esnasında eşyalarınızın zarar görmeyeceği en doğru antrepoları sizler için seçer. İthal ürünleriniz için kaliteli bir depolama ve lojistik çözümü arıyorsanız, Şahinkaya Gümrüklü Antrepo Lojistiği hizmeti size mükemmel bir çözüm sunar.