Kalite Politikamız ve Belgelerimiz

Şahinkaya Gümrük Müşavirliği olarak kalite politikamız, tüm çalışanlarımızın sürekli olarak müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı ve aşmayı hedefleyen yüksek değerli hizmetler sunma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Tüm faaliyetlerimizde, geliştirme ve sürekli iyileştirme ile ilgili kalite yönetimi prensiplerini benimsiyoruz. Gümrük Müşavirliği hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması için faaliyet alanımıza giren yasal ve teknolojik gelişmeleri takip ederek zamanında uyum ve transferleri sağlamak, hizmet kalitemizi yükseltirken tüm Gümrük Müşavirliği faaliyetlerimizi yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmek, sürekli öğrenme ve gelişmeyi teşvik etmek, tüm çalışanları hesap verebilir kılmak, bağlılıklarının teşvik edilmesi, takım ruhunun ve takım çalışmalarının geliştirilmesi, müşteriler, tedarikçiler ve nakliyecilerle ortaklık ilişkilerinin teşvik edilmesi, kaliteyi ve karlılığı arttırmayı amaçlayan yeni çözümler ve projeler geliştirmek, yürürlükteki yasal, ve düzenleyici gerekliliklere uyulması ve izlenmesi, Uluslararası Kalite Yönetim Standardı gerekliliklerine uygunluk, Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve departmanlar arası sinerjilerin gelişimini teşvik etmek kalite politikalarımız arasında yer almaktadır.