İhracat İşlemleri

İhracat işlemlerinde yapılması gereken bir dizi prosedür vardır. Gümrük işlemleri için toplanması gereken belgeler, alınması gereken izinler ve gerçekleştirilmesi gereken prosedürler mevzuata uygun bir şekilde yapılmak zorundadır. Müşterilerimizin ihracat işlemlerini zamanında, eksiksiz, hızlı ve doğru bir biçimde gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Peki neler yapıyoruz?

  • İhraç konusu eşyaların, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını (GTİP) tespit etmek,
  • Varsa, alınması gereken izin veya ön izin belgelerini belirleyip ilgili kurumlardan almak,
  • Üyeliği olmayan müşterilerimizin, ilgili ihracatçı birliklerine üyeliklerini gerçekleştirmek,
  • Bedelli ihracatlarda, birlik aidatlarını elektronik olarak ödemek,
  • İhracat yapılacak olan ülkenin mevzuatına göre konsolosluk onay işlemlerini yapmak,
  • İhracat yapılacak ülkeye göre ihraç eşyası için gittiği ülkede vergi muafiyeti sağlayacak olan ATR Dolaşım Belgesi, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikası, Form A Menşe İspat Belgesi , Menşe Şahadetnamesi gibi belgeleri düzenlemek,
  • İhracat beyannamesini düzenleyerek, gümrükteki ihracat işlemlerini yapmak,
  • ⮚      Geçici ihracat rejimi kapsamındaki izinleri alıp işlemlerini yapmak.