İthalatta Ve İhracatta Alınması Gereken İzi̇nler

Dış ticarete konu edeceğiniz eşyalarınızın cinsine ve bu eşyaların  kullanım amacına göre ithalat ve ihracat işlemleri için birçok farklı merciden farklı izinlerin alınması gerekmektedir. Eşyaların ithali veya ihracında aranan izin ve uygunluk belgelerinizi gümrük idaresine ibraz edemediğiniz takdirde işlemlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Ayrıca bir takım cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalmanız söz konusu olacaktır. Gerekli izin ve uygunları zamanında almamış olmanız ise gümrük maliyetlerinizin artışına neden olacaktır.

Eşyalarınızın kullanım amacı ve özelliklerine göre ithalat ve ihracat işlemlerinizde ihtiyaç duyalacak izin ve uygunluk belgelerinizi tespit ederek;

  • Kati ithal edeceğiniz eşyalarınız için, ithalat ve ürün güvenliği denetimleri kapsamında ilgili bakanlıklardan alınacak olan ithal izinlerini,
  • Sergi ve fuarda gösterim amaçlı getireceğiniz eşyalarınızın geçici ithalat izinlerini,
  • İşledikten sonra ihraç etmek amaçlı getireceğiniz eşyalarınız için dahilde işleme izinlerini,
  • Tamir ve işleme amacı ile yurt dışına göndereceğiniz eşyaların hariçte işleme izinlerini,
  • İzne tabi eşyalarınızın ihracında aranan izin ve ön izin belgelerini,

sizlerin adına, zamanında almaktayız.

Şahinkaya Gümrük Müşavirliği, ihracat ve ithalat işlemlerinde alınması gereken çeşitli izin belgelerinizi alır ve sizin için düzenler. Zamanınız işinize kalır!