Serbest Bölge Danışmanlığı

Serbest bölgeler; ülkedeki yasal ticari ve ekonomik alanlara dair hukuki düzenlemelerin uygulanmadığı ya da kısmen uygulandığı, ticaret için daha geniş teşviklerin sağlandığı ve fiziki açıdan bir ülkenin diğer bölümlerinden ayrılan yerlerdir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre, serbest bölgelerin kurulmasındaki esas amaçlar; ihracatı desteklemek, doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek, şirketleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticaretin gelişmesine olanak tanımaktır. Şahinkaya Gümrük Müşavirliği olarak sizlere serbest bölge gümrük uygulaması başvurularında, serbest bölgeden ülkemize yapılan ithalatlarda, A. TR ve EUR.1 belgelerinin düzenlenmesinde, serbest bölgede tahsil edilen fonlar ve depoculuk faaliyetlerinde, serbest bölgeden yapılan transit ticarette, serbest bölge tercihi için fiyat ve gider raporlanması, serbest bölgelerin AB ve bu bölgelerden AB’ye yapılacak olan ihracatlar için değerlendirmesi gibi süreçlerde size danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.