İthalat İşlemleri

İthalat işlemleri; genel olarak oldukça zorlu, çok aşamalı, çok fazla belgenin toplanması ve çok fazla izin alınması ve de doğru vergilendirmenin yapılması gereken bir süreçtir. Müşterilerimizin kendi işlerine odaklanması ve kazanç sağlaması için onların yerine dış ticarette ithalat işlemleri ile ilgili tüm işlemleri, biz yapıyoruz. Peki neler mi yapıyoruz?

 • İthal konusu eşyaların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını (G.T.İ.P.) tespit etmek,
 • Varsa, alınması gereken ithalat izin ve uygunluk belgelerini almak,
 • Varsa konşimento cirolarını yaptırmak ve ordinoyu almak,
 • İhtiyaca göre gelen eşyaları, küşad vererek gümrükte incelemek,
 • Varsa, eşyaya uygulanması gereken muafiyet hükümlerini uygulamak,
 • Gümrük beyannamelerini hazırlayarak eşyaların gümrük muayenelerini gerçekleştirmek,
 • Eksiklik, hasar ya da hata varsa tutanakları hazırlatıp, ilgili mercilere vermek,
 • Yatırılması gereken mesai, teminat, vergi, ardiye gibi ücretleri gümrüğe yatırarak eşyalarını gümrükten çekmek,
 • Gümrükten çekilen eşyaları, müşterilerimizin uygun gördüğü yerlere nakliye etmek ve yetkililere teslim etmek,
 • Transit (aktarma) ve gümrük antrepo işlemlerini yapmak,
 • Geçici ithalatta eşyaların, izinlerini almak, teminatlarını yatırıp uygun şekilde yurda girişini sağlamak ve verilen süre sonunda yine izin ve ayniyatına uygun şekilde çıkışını yapıp, girişinde yatırılan teminatların çözümünü yapmak,
 • Serbest Bölge İşlem Formu ve Ön Statü Belgelerinin giriş ve çıkış onay işlemlerini gerçekleştirmek,
 • ⮚      İthalat işlemlerinin zamanında ve sorunsuz ve uygun maliyetle sonlandırılması için gerekli olan diğer işlemleri yapmak.