GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU’NUN TESPİTİ VE BAĞLI UYGULAMALAR

Gümrük işlemlerinin alfabesini oluşturan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun (bundan böyle GTİP olarak anılacaktır) tespiti ve buna bağlı uygulamalara geçmeden önce, hazırlanan iş bu yazının amacı ve hazırlanış tekniği üzerine birkaç cümle kurmak istiyorum.

Dernek yönetimine ilk davet edildiğim gün ifade ettiğim ve o günden günümüze aynı amaç doğrultusunda yapmağa çalıştığım ve tüm camiadaki meslektaşlarıma da aynı doğrultuda salık verdiğim gibi, gümrük caimasının yıllardır ihmal ittiği kamuoyuna yönelik iletişim eksikliğinin artık giderilmesi gerekmektedir. Bunu ifade ederken, DİVAN dergisinden önce varolan ve hali hazırda camia içinde mevcut çeşitli yayınların yanlış olduğunu asla kastetmiyorum. Ancak, yapılanların sadece kurum çalışanlarına yönelik olması nedeniyle kendi kabuğumuza çekilmeyi pekiştiren birer unsur oldukları konusundaki düşüncelerimi güçlendirmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir